type basisaanbod

Doelgroep

Kinderen van 2,5 tot 13 jaar waarvoor de maatregelen in het gewoon onderwijs niet het gewenste resultaat opleveren.

Doel

Onze werking type basisaanbod heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op een zo normaal mogelijk leven en werken in het normale arbeidscircuit.

Aanpak

Er wordt binnen onze werking type basisaanbod gestreefd naar het bijbrengen van zoveel mogelijk kennis, vaardigheden en attitudes op maat van iedere leerling, met de nadruk op het functionele karakter. De leerlingen leren LEVENSECHT (vb. tellen met geld, leren werken met tijdstabellen). De leerkrachten vertrekken vanuit een uitdagende leer- en leefomgeving en spelen in op de interesses en behoeften van de leerlingen.

Er wordt getracht de leerachterstand zo goed mogelijk weg te werken, maar er dient voortdurend rekening gehouden te worden met de specifieke onderwijsbehoeften van iedere leerling. De link met het gewone basisonderwijs wordt nooit uit het oog verloren. De leerling wordt permanent geƫvalueerd, zodat na 2 schooljaren wordt bekeken of een eventuele terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk is.

Naast de functionele vaardigheden ligt in deze werking ook de focus op het aanleren van sociale vaardigheden. De leerlingbegeleiding op school biedt hierbij de nodige ondersteuning.

Toekomstperspectief

De leerlingen met een attest type basisaanbod maken de terugkeer naar het regulier secundair onderwijs of stromen door naar het buitengewoon secundair onderwijs onderwijsvorm 3.

Scroll to Top