type 9

Doelgroep

Kinderen van 2,5 tot 13 jaar (met de mogelijkheid tot 1 jaar verlenging) met een normale begaafdheid en autisme.

Doel

Het uiteindelijke doel van onze werking type 9 is om de leerlingen met autisme zo integraal mogelijk in de huidige maatschappij te integreren. Onze autiwerking is daarbij gericht op:

 • verlagen van stress
 • verhogen van de zelfstandigheid
 • verhogen van flexibiliteit

Aanpak

Binnen onze type 9-werking wordt zowel een separate als een geïntegreerde autiwerking georganiseerd:

De separate of specifieke autiwerking is gebaseerd op zes pijlers:

 1. Voorspelbaarheid bieden
  • verduidelijking brengen in de tijd
  • verduidelijking brengen in de ruimte
  • verduidelijking brengen in activiteiten, taken
 2. Ondersteunen van communicatie
 3. Sociale vaardigheden trainen
 4. Creëren van een prikkelarme omgeving
 5. Visualiseren van activiteiten
 6. Individueel werken op maat van elk kind

De  geïntegreerde autiwerking is gericht op leerlingen voor wie het haalbaar is om geïntegreerd les te volgen in een klas met leerlingen zonder autisme.

We organiseren een autismevriendelijke omgeving en een aanpak waarbij de nodige structuur, verheldering en visualisering centraal staan. We vertrekken vanuit een drieledige ondersteuning, die gericht is naar de leerling, de leerkracht en de ouder(s).

Een doorstroming van de geïntegreerde naar de separate autiwerking en omgekeerd is afhankelijk van de nood van de leerling aan verduidelijking van de leeromgeving en de aangeleerde vaardigheden om zichzelf aan te passen aan de leeromgeving.

Via de klassenraden met alle betrokkenen en in overleg met ouders en de leerling wordt bekeken wat voor elke leerling de juiste keuze is en hoe de eventuele overgang aangepakt wordt.

Toekomstperspectief

De leerlingen met een attest type 9 kunnen doorstromen naar:

 • het regulier secundair onderwijs
 • het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 1,2,3,4
Scroll to Top