schoolvisie

Visie-mannetjes

We streven naar een goed welbevinden, de basis om te groeien, te ontwikkelen en te leren. De drie centrale waarden in onze school zijn zelfvertrouwen, respect en leerplezier en dit op kind-, leerkracht- en schoolniveau.

Onze leerlingen leren met deze waarden omgaan in de dagelijkse klas- en schoolpraktijk. Het is belangrijk dat een kind een gevoel van competentie en zelfvertrouwen ervaart, dat het zijn eigenwaarde ontwikkelt en alle kansen krijgt om zoveel mogelijk leerwinst te bekomen. We leren leerlingen een gevoel van respect en waardering aan naar elkaar toe op basis van gelijkwaardigheid. We zorgen ervoor dat leerlingen leerplezier ervaren en graag naar school komen.

De waarden worden weerspiegeld in de aangeboden activiteiten en door de persoon als leerkracht; door hetgeen hij/zij zegt, doet en voorleeft.


We creëren een leeromgeving waar leerlingen de gelegenheid hebben om zich te ontwikkelen in brede zin. De activiteiten dragen bij tot de verstandelijke, emotionele, communicatieve, motorische, sociale en creatieve ontwikkeling van leerlingen. Er wordt gewerkt aan het begrijpen van en het gepast reageren in sociale situaties en het voorkomen van pesten. We hebben oog voor de totale ontwikkelingsontplooiing van iedere leerling.


We werken multidisciplinair. Een team van leerkrachten en paramedici zet zich dagelijks in om optimaal tegemoet te komen aan de noden van elk kind.


Er wordt gewerkt op maat van de leerling. Er wordt rekening gehouden met het anders zijn van ieder leerling. Elk leerling heeft recht op begeleiding op zijn niveau, we werken in de zone van naaste ontwikkeling. We geven leerlingen de mogelijkheid om nieuwe dingen te ontdekken, om vaardigheden te leren, om samen te werken, om samen te spelen en te praten. We vertrekken vanuit de talenten van de leerlingen.


We creëren een veilig en positief klas- en schoolklimaat, waarin elk leerling zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt, zich gesteund voelt, zichzelf kan zijn, succes ervaart maar ook voldoende uitgedaagd wordt en belangstelling toont voor mekaar. De begeleider speelt hierbij een cruciale rol door een vertrouwensband op te bouwen en de eigenheid van de leerling te accepteren. De begeleider motiveert met betekenisvolle activiteiten, hij/zij geeft het goede voorbeeld, complimenteert, spreekt leerlingen aan op hun verantwoordelijkheid, blijft kalm, biedt hulp waar nodig, steunt de leerling en geeft grenzen aan. We werken herstelgericht.

De leerling kan zich binnen de eigen mogelijkheden ontwikkelen tot een sociaal, weerbaar, zelfstandig en zelfredzaam kind. De leerling voelt zich veilig en gesteund door een geborgen, positieve, uitdagende, gestructureerde en voorspelbare omgeving.

20191219_111356(0)
196586138_4683237835033440_5996414684604108351_n
332220332_730557928460511_3954349055394936399_n

In onze school staat tevens een goed welbevinden van elk teamlid centraal.  We creëren een warm, veilig en respectvol schoolklimaat, waar teamleden zich goed, geaccepteerd en gesteund voelen en een waardig lid kunnen zijn van het team.

Ook voor het team gelden de waarden respect, zelfvertrouwen en leerplezier.  We brengen deze  in ons dagelijks handelen en begeleiden tot uiting.  Een goede samenwerking en communicatie tussen teamleden, opvoeders en busbegeleiders biedt de grootste kans tot succes. SAMEN STERK!


Ouders zijn de belangrijkste schakel in de opvoeding van de leerling. Een goede samenwerking en een hoge betrokkenheid zijn cruciaal voor een succesvolle aanpak. Communicatie tussen de school, de ouders en andere externe partners zijn erg belangrijk om tot maximale leerwinst en ontwikkelingsstimulering te komen. We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze leerlingen.

Scroll to Top