type 2

Doelgroep

Kinderen van 2,5 tot 13 jaar (met de mogelijkheid tot 2 jaar verlenging) met een matig tot ernstig mentale beperking of een meervoudige beperking (attest type 2) kunnen terecht binnen onze type 2 -werking.

Doel

Onze type 2-werking heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het latere leven. De focus ligt hierbij op de zelfredzaamheid en de communicatie van ieder kind.

Aanpak

Binnen de type 2-werking wordt de nadruk gelegd op het aanleren en inoefenen van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen. Zo komt het maatschappelijk lezen en functioneel rekenen uitgebreid aan bod in de verschillende klassen, aangepast aan het niveau van elke leerling. Deze vaardigheden worden extra ingeoefend tijdens het wekelijkse winkelmoment, kookactiviteiten en de diverse didactische uitstappen (toneelvoorstellingen, marktbezoeken, wandelingen, sportactiviteiten). Binnen alle aangeboden activiteiten en lessen staat het functioneel werken centraal.

Ook ligt de focus op het stimuleren van taal en communicatie, eventueel aan de hand van ondersteunende communicatievormen (vb. SMOG en mind-express).

Door te gaan snoezelen, hippotherapie, danslabo, gymna, schaatsen, zwemmen en lichamelijke opvoeding leren de kinderen hun lichaam ruimtelijk kennen en beter controleren.

De nadruk ligt op het individueel aanbieden van vaardigheden en het werken in kleine stapjes op een gestructureerde, duidelijke manier. Voor leerlingen met een diagnose ASS of leerlingen die hier nood aan hebben, zijn er binnen de type 2-werking ook specifieke autiklassen. In deze klassen is er nog meer aandacht voor structuur, verheldering en visualisering.

Een multidisciplinaire aanpak en een nauwe samenwerking met ouders verhogen de kansen op succes!

Toekomstperspectief

Het streefdoel voor deze kinderen is de overgang naar het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 1 of 2.

Scroll to Top