voor- en naschoolse opvang

Onze school voorziet zelf geen voor- en naschoolse opvang. Wel kan u gebruik maken van een opvang in uw buurt (indien de bus hier mag komen) of van de gemeentelijke opvang 't Klokhuisje in Kortessem.

U kan steeds met uw vragen terecht bij de directie.

Scroll to Top