De begeleiding van de sociaal verpleegkundige is gericht op zowel medische begeleidingen van leerlingen als op de psychosociale begeleiding van leerlingen en ouders.

 • Medische begeleiding:
  • EHBO
  • toedienen van medicatie
  • extra medische zorgen bij kinderen met o.a. epilepsie, bloedstollingsziekten, allergieën...
  • ondersteuning op vlak van hygiëne
 • Sociale begeleiding:
  • zoeken naar aangepaste voorzieningen (vb. thuisbegeleidingsdiensten, kinderartsen, opvangcentra...)
  • zoeken naar aangepaste vrijetijdsbesteding
  • ondersteuning bieden bij formulieren voor bijkomende kinderbijslag en schooltoelage
  • deelname aan multidisciplinaire overlegmomenten

 

       
juf Martine