Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

Samenstelling schoolraad

  • Bleus Marie-Catherine
  • Boutsen Laura
  • Claes Liesbeth
  • Colaers Johan
  • Croes Francis, voorzitter
  • Croughs Linda
  • Fias Katrien
  • Haven Tom
  • Houbrechts Jean
  • Knapen Christiane