Ergotherapie

Ergotherapeutische begeleiding wordt aangeboden aan alle leerlingen die moeilijkheden ervaren op vlak van:

 • activiteiten van het dagelijkse leven: aan- en uitkleden, sluitingen maken, met mes en vork eten...
 • psychomotoriek: ruimtelijke oriëntatie, ruimtelijke structuratie, lateralisatie, visuele perceptie
 • fijne motoriek: knippen, plakken, kleuren, rijgen...
 • schrijfmotoriek: zithouding, pengreep, grondpatronen, schrijfrichtingen, letters en woorden...
 • werkhouding: taakspanning, tempo, concentratie, zithouding...
 • transfer en generaliseren van aangeleerde vaardigheden
 • begeleiden van schaatsen, zwemmen, winkelen en hippotherapie

Door individuele therapie of groepstherapie bieden we oefeningen aan op het niveau van de leerling. Op deze manier proberen we een eventuele achterstand in te halen en/of de zelfstandigheid te vergroten.

 

juf Betty juf Sija    

 

Kinesitherapie

We bieden kinesitherapie aan op maat van de leerling.
Doelen die we nastreven binnen onze therapie zijn: 

 • gangrevalidatie
 • mobiliteit
 • spierkracht
 • evenwicht (statisch en dynamisch)
 • coördinatie
 • balvaardigheid
 • lateraliteit
 • springen
 • fietsen
 • traplopen
 • ademhaling
 • neuromotorische en psychomotorische ontwikkeling
 • relaxatie en stressrelease

De leerling wordt eerst gescreend en getest om na te gaan op welke motorische gebieden extra ondersteuning nodig is. Aan de hand van deze test wordt een individueel behandelprogramma met oefendoelen opgesteld voor de leerling.

Therapie verloopt op een speelse, plezante manier. We streven ernaar om zo functioneel mogelijk te werken. 

 

juf Elien juf Ann      

 

Logopedie

De logopedische begeleiding gebeurt in functie van:

 • mondmotoriek en articulatie
 • taalontwikkeling
 • communicatieve vaardigheden
 • lezen en spelling
 • rekenen
 • vloeiend spreken

De leerlingen krijgen individuele of groepstherapie. Tijdens de therapie wordt er op een speelse, gestructureerde manier op het niveau van het kind gewerkt.

We bieden logopedische therapie aan na een logopedisch onderzoek en in samenspraak met het team, de ouders en (eventuele) externe therapeuten.

 

juf Ann juf Anita juf Anja juf Ine