De continue orthopedagogische begeleiding is gericht op:

 • orthopedagogische en psychologische begeleiding van leerlingen en teamleden
 • pedagogische ondersteuning van ouders met een kind met een specifieke hulpvraag
 • kindgebonden overleg met ouders, teamleden, directie en externe diensten (CLB, thuisbegeleidingsdiensten, kinderpsychiatrische diensten …)
 • sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen en ouders

In onze aanpak bekijken we het kind steeds binnen zijn context. Centraal in onze aanpak staat het welbevinden van het kind! 

We streven een wederzijdse afstemming na van de aanpak op school en thuis.
Hierbij ligt de nadruk op het gezamenlijk toepassen van de basisprincipes bij het opvoeden: 

 • positief bekrachtigen en bevestigen
 • aandacht hebben voor positief en gewenst gedrag
 • steunen en helpen
 • motiveren
 • consequent zijn
 • de ik-boodschap hanteren
 • ...

 

   
juf Liesbeth Juf Ine