Leerlingen uit de socialisatieklassen kunnen doorstromen naar het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 1 of 2:

  • buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 1 heeft als doel een sociale vorming te geven die leidt naar integratie in een beschermd leefmilieu
  • buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 2 heeft tot doel de jongere een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining te geven om de integratie mogelijk te maken in een beschermd leef- en arbeidsmilieu