In de socialisatieklassen bieden we onderwijs aan leerlingen van 6 jaar tot en met 13 jaar (met de mogelijkheid tot 2 jaar verlenging).
We bieden onderwijs aan leerlingen met een matig tot ernstige mentale beperking of een meervoudige beperking (attest type 2) en/of een stoornis binnen het autismespectrum.