Op regelmatige basis wordt er geëvalueerd of de leerling klaar is om de overstap naar het reguliere onderwijs te maken.
Na de basisschool kunnen deze leerlingen de overgang maken naar:

  • het reguliere secundair onderwijs
  • het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3: gericht naar het gewone arbeidscircuit