Aanpak van gedrag en SOEMOE-werking

De leerkrachten hebben oog voor de totale persoonlijkheidsontplooiing van iedere leerling!  
We bieden een veilig en goed pedagogisch klas- en schoolklimaat waarbij verbondenheid en vertrouwen centraal staan en kinderen zich goed voelen.

De nadruk ligt op:

 • benoemen en positief bekrachtigen van gewenst gedrag
 • steunen, helpen
 • luisteren naar de leerling
 • praten = voeren van herstelgesprekken
 • samen met de leerling zoeken naar oplossingen voor problemen
 • aanleren van probleemoplossende vaardigheden en leren nadenken over de gevolgen van bepaald gedrag
 • ontspanningstherapie en tonusregulatie tijdens de kinesitherapeutische begeleiding
 • leren installeren van een pauzeknop vooraleer boos/agressief te worden (STOP-DENK-DOE-methode)
 • nauwe samenwerking en regelmatig overleg met de ouders van de leerlingen
 • gedragsregels visualiseren op elke speelplaats
 • het inoefenen van specifieke leerkrachtvaardigheden
 • samenwerken meet externe diensten zoals CLB's, thuisbegeleidingsdiensten...

Voor een aantal leerlingen is deze aanpak nog onvoldoende. Daarom werd er gezocht naar bijkomende maatregelen: SOEMOE-werking. SOEMOE staat voor SOcio-EMotionele OEfenruimtes. 

Onze SOEMOE-aanpak bestaat uit:

 • Een aparte SOEMOE-gespreksruimte waar kinderen onder leiding van de orthopedagoge of zorgcoördinator tot rust kunnen komen en waar ze met hun boosheid/verdriet terecht kunnen. Kinderen oefenen er sociale vaardigheden, leren er conflicten uitpraten en leren er gepast mee omgaan.

 • Een aparte SOEMOE-refter waar een beperkte groep leerlingen 's middags rustig kunnen eten en hierin sterk begeleid worden door een vaste begeleider.
  Continuïteit in begeleiding en een beperkt aantal prikkels zorgen voor extra structuur en veiligheid.

 • Een aparte SOEMOE-speelplaats waar een beperkte groep kinderen onder begeleiding rustig leren spelen met elkaar en sociale vaardigheden aangeleerd krijgen.


Anti-pestplan

We willen alle betrokken partijen sterker maken:

-          leerlingen sociaal weerbaarder maken en een pauzeknop helpen installeren vooraleer de sociale stress omslaat in agressief en/of pestgedrag

-          leerkrachten competenter maken in het preventief en proactief aan de slag gaan om problematisch leerlingengedrag op school tot een minimum te herleiden

-          ouders bekwaam maken in het doorgeven van een vermoeden van pestproblemen van hun kind

 

We voorzien een preventieve en een reactieve aanpak van pestgedrag.

 

 

Dansproject “Let’s go urban”

“Let’s Go Urban” biedt onze kinderen de kans om zichzelf te ontwikkelen door middel van dans.

Recreatief dansen en BELEVEN  is het  belangrijkst, het is  laagdrempelig opgebouwd.  Kinderen krijgen de mogelijkheid om op hun niveau en tempo hun danscompetenties én zelfwaardegevoel positief te ontwikkelen.  Gedurende 12 lessen kunnen de kinderen onder deskundige begeleiding van een danscoach dansmoves leren en dit op hedendaagse muziek.  Dansgenres als hip hop, streetdance, funcky … spreken onze kinderen aan.  Deze muziek is COOL, FUN en modern. 

Er wordt gewerkt aan een spetterende show die tijdens het tuinfeest zal plaatsvinden.  Alle kinderen kunnen dan tonen wat ze geleerd hebben tijdens de heuse dance battles.