Binnen de leergroepen van het MPI De Dageraad wordt onderwijs geboden aan leerlingen van 6  tot 13 jaar (met de mogelijkheid tot 1 jaar verlenging lager onderwijs). Wij bieden onderwijs aan:

  • leerlingen met een licht mentale beperking (type 1)
  • leerlingen met ernstige leerstoornissen (type 8)
  • leerlingen voor wie de STICORDI-maatregelen in het reguliere onderwijs onvoldoende blijken te zijn

Leerlingen kunnen terecht in: 

  • een speelleerklas: voor leerlingen die nog niet klaar zijn om de stap naar het lager onderwijs te maken of leerlingen die onvoldoende resultaat behaalden na een start in het 1ste leerjaar
  • een leergroep: voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelfsprekend verloopt, met hardnekkige lees-, schrijf-, en rekenproblemen en mogelijke socio-emotionele problemen
  • een functionaliteitsgroep: voor leerlingen met een beperkt leervermogen die traag tot leren komen en weinig zelfsturingsmogelijkheden hebben