In de leergroepen bieden we een aangepast leerprogramma aan, dat optimale kansen schept om op eigen leertempo te ontwikkelen.
Het onderwijsaanbod binnen de verschillende leergebieden heeft een functioneel karakter. We leren de leerlingen levensecht leren.Het welbevinden van de leerling staat centraal. We streven er naar dat elke leerling met plezier en succes aan het onderwijsleerproces kan deelnemen. Extra paramedische ondersteuning (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie) en continue ondersteuning door de sociaal verpleegkundige en orthopedagogen is voorzien.

Een goede samenwerking met en een nauwe betrokkenheid van ouders verhogen de kansen op succes.