De kleuterwerking in het MPI De Dageraad is gericht op kinderen van 2,5 jaar tot en met 6 jaar (met mogelijkheid tot 2 jaar verlenging).
We bieden onderwijs aan leerlingen met een matig tot ernstige mentale beperking of een meervoudige beperking (attest type 2) en/of leerlingen met een stoornis binnen het autismespectrum.