Binnen het kleuteronderwijs ligt de nadruk op de zelfredzaamheid en de communicatie van iedere leerling, waarbij op maat van ieder kind wordt gewerkt.
Door het bieden van geborgenheid, warmte en veiligheid streven we een goed welbevinden bij ieder kind na.