We zorgen voor kleine klasgroepen waarin een veilige huiselijke warmte wordt gecreëerd. Centraal staat het zich goed voelen van iedere leerling.
Daarnaast hechten we veel belang aan het bevorderen van de zelfredzaamheid van de kleuters. Dankzij de aanwezigheid van een kinderverzorgster kan er extra aandacht gaan naar de verzorging, zindelijkheid en mogelijke eetproblemen van de leerlingen. Specifieke aandacht gaat naar het bevorderen van een goede werkhouding en voorschoolse vaardigheden om een vlotte overgang naar het lager onderwijs mogelijk te maken.
Om communicatie en taal te stimuleren en te ondersteunen gebruiken we SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) en visualisaties (ook Mind Express).Ook het stimuleren van de fijne en de grove motoriek van de kleuters is een aandachtspunt in deze werking.
De ontwikkelingsbegeleiding van elke leerling vereist een multidisciplinaire aanpak van leerkrachten, bijzondere leermeesters en paramedici. Paramedische ondersteuning (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie) en een continue ondersteuning door kinderverzorgsters, de sociaal verpleegkundige en orthopedagogen is voorzien.Een goede samenwerking met en een nauwe betrokkenheid van ouders verhogen de kansen op succes.