De GON-leerling maakt zijn schoolcarrière - indien dit binnen zijn/haar mogelijk hoort - af in het gewoon onderwijs. Als de leerling van schoolniveau verandert (bv. van lager naar secundair onderwijs) evalueert het CLB of GON-begeleiding nog aangewezen is. Indien de GON-begeleiding is opgebruikt staan wij nog steeds open voor overleg.

Voor meer info over de duurtijd van GON-begeleiding kan u contact opnemen met onze GON-coördinator (linda.croughs@mpi-dedageraad.be).