• mogelijkheid tot opsplitsen van de GON-eenheden, zodat er begeleiding van twee disciplines mogelijk is voor één leerling (vb. logo en kine)
  • de GON-eenheden worden - indien mogelijk - opgesplitst, zodat er twee begeleidingsmomenten ontstaan in een week en niet één blok gegeven wordt
  • er bestaat de mogelijkheid - indien de leerling van niveau wisselt - dat de GON-begeleid(st)er meegaat, zodat deze als vertrouwenspersoon fungeert
  • we werken samen met andere GON-scholen, zodat we steeds kunnen garanderen dat de juiste persoon op de juiste plaats komt te staan
  • onze GON-begeleid(st)ers volgen regelmatig nascholing, zodat wij up-to-date blijven en onze expertise weten uit te breiden