Geïntegreerd onderwijs (GON) is een samenwerkingsverband tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.
Het is bedoeld om leerlingen met een handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden les te laten volgen in het gewoon onderwijs, met hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.
De GON-begeleid(st)er biedt extra ondersteuning aan in het gewoon onderwijs en steunt hierbij op zijn/haar ervaring uit het buitengewoon onderwijs. Hij/zij komt wekelijks naar de school van de leerling voor de begeleiding van de leerling en het overleg met het schoolteam.