Leerlingen uit het kleuter-, lager-, secundair– en hoger niet-universitair onderwijs met:

  • motorische problemen
  • de diagnose autisme
  • leermoeilijkheden (type basisaanbod) (enkel bij re-integratie)
  • spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS)
  • gedragsproblemen
  • ruimtelijk-visuele problemen

 Opgelet, voor GON-begeleiding aan te vragen is het advies van het CLB vereist.