De zorgvraag van de leerling bepaalt de hulp.

Leerkrachtgericht:

 • ondersteuning van het schoolteam:
  • via informeren: kennis en inzicht in de problematiek, advies i.v.m. de aanpak van de leerling, omgaan met hulpmiddelen
  • differentiëren: opmaak individueel handelingsplan en hulp bieden bij aanpassing lesmateriaal

Kindgericht:

 • didactisch: werken rond studiemethode, stappenplannen
 • pedagogisch: herhalen van niet begrepen leerstof, remediëren, stimuleren, optimaliseren van werkhouding
 • logo: werken rond articulatie, woordenschat, zinsbouw, auditieve training
 • kiné: lichaamsbesef en lichaamsbeeld verfijnen, grofmotorische vaardigheden en oriëntatietraining
 • ergo: oefenen van de zelfredzaamheid, fijn motorische vaardigheden, tastzin, schrijfmotoriek
 • sociaal-emotioneel: attitudevorming, begeleiden van sociale inpasbaarheid, psycho-educatie

Oudergericht:

 • informatie en tips doorgeven i.v.m. de problematiek
 • ouders op de hoogte houden van het functioneren op school

 

AANVRAAG + VERLOOP GON-BEGELEIDING 

 1. Contact opnemen met het CLB verbonden aan de school. Inschrijving mogelijk tot uiterlijk 30/09.
 2. Tijdens de startvergadering worden alle partijen uitgenodigd en stelt men een integratieplan op. Hierin staat de zorgvraag van de leerling centraal.  
 3. Bij aanvang zal de GON-begeleider de leerling observeren in de klas en/of op de speelplaats.  Nadien volgt een intensieve begeleiding, aangepast aan de noden van de leerling.
 4. 2x per jaar wordt de GON-begeleiding geëvalueerd (januari en mei) om de evolutie te bekijken en eventueel de begeleiding aan te passen aan de zorgvraag van de leerling. Alle partijen worden uitgenodigd.