In het MPI De Dageraad stellen we ons tot doel om de leerlingen met autisme voor te bereiden op een integratie in de maatschappij.
Wanneer blijkt dat een leerling voldoende vooruitgang maakt, is re-integratie naar het gewoon lager onderwijs met extra ondersteuning via GON-begeleiding.
De doorstroommogelijkheden van een leerling naar het secundair onderwijs zijn afhankelijk van zijn mogelijkheden op het einde van de schoolloopbaan.

 

De leerlingen kunnen doorstromen naar:

  • het regulier secundair onderwijs: extra ondersteuning via GON-begeleiding is mogelijk door het MPI De Dageraad
  • het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 gericht naar het hoger onderwijs of integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu
  • het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3: gericht naar het gewone arbeidscircuit
  • het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 2: gericht naar een beschermd leef- en arbeidsmilieu
  • het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 1: gericht naar een integratie in een beschermd leefmilieu