De ION-leerling kan na het lager onderwijs (op basis van leeftijd) doorstromen naar het secundair onderwijs. Hier kan er - indien dit haalbaar is voor de leerling - opnieuw gekozen worden voor een ION-project of kan men de overstap maken naar het buitengewoon secundair onderwijs.