ION = inclusief onderwijs

 

  • leerlingen met speciale noden opnemen in het gewone onderwijs, met de nadruk op sociale integratie
  • 5,5 uur onderwijskundige ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs
  • in de praktijk lopen bij de meeste van deze projecten nog vrijwilligers, VOBO-studenten, kinesisten of logopedisten mee om de leerling maximaal te laten ontplooien
  • doelstellingen voor een inclusieleerling moeten niet noodzakelijk dezelfde zijn als voor de andere leerlingen, meestal wordt er een individueel traject voorzien