Leerkrachtgericht:

 • ondersteuning van het schoolteam:
  • via informeren: kennis en inzicht in de problematiek, advies i.v.m. de aanpak van de leerling, omgaan met hulpmiddelen
  • differentiëren: opmaak individueel handelingsplan, hulp bieden bij aanpassing lesmateriaal en streven naar maximale integratie
 • overleg met klastitularis en zorgleerkracht

Oudergericht:

 • informatie en tips doorgeven i.v.m. de problematiek
 • ouders op de hoogte houden van het functioneren op school

Kindgericht:

 • didactisch: stappenplannen, nieuwe vaardigheden aanleren
 • pedagogisch: herhalen van niet begrepen leerstof, remediëren, stimuleren, optimaliseren van werkhouding
 • sociaal-emotioneel: attitudevorming, begeleiden van sociale inpasbaarheid 

 

AANVRAAG + VERLOOP ION-BEGELEIDING

 1. Het CLB neemt contact op met onze school voor buitengewoon onderwijs die ION-begeleiding aanbiedt.
 2. Het aanvraagformulier wordt door onze school voor buitengewoon onderwijs ingevuld en ingediend.
 3. De ION-begeleiding kan pas van start gaan na de schriftelijke goedkeuring. 
 4. Tijdens de startvergadering worden alle partijen uitgenodigd en stelt men een integratieplan op. Hierin staat de zorgvraag van de leerling centraal.  
 5. Op regelmatige basis komen de verschillende betrokkenen bij elkaar voor een teamvergadering.